Kyrkan

Rolfstorps kyrka är belägen på en höjd i den östra delen av Rolfstorp. De äldsta delarna av Rolfstorps kyrka är byggda i romansk stil och uppfördes under medeltiden, ca 1200-talet. Det äldsta inventariet är dopfunten som är från 1200-talet eller tidigare. Dopfuntens fat, predikstolen liksom altaruppsatsen är från 1600-talet. Under 1600-talet byggdes kyrkan till några meter västerut. En omfattande reparation av kyrkan genomfördes under 1923-1924. År 1926 genomfördes ytterligare en renovering och då ersattes klocktornet i trä från 1700-talet med ett i sten.

Rolfstorps kyrka

Har det funnits en borg vid kyrkan?

Hösten 2005 genomförde Varbergs fornminnesförening en provundersökning vid Rolfstorps kyrka. Anledningen till detta var att man funnit dokument från 1923 från Kungliga byggnadsstyrelsen där man hade dokumenterat upptäckten av en cirkulär byggnadsrest omedelbart öster om kyrkogårdsmuren. Byggnaden har sannolikt haft en betydande och central roll för bygden men vilken typ av byggnad det handlar om är fortfarande oklart. Kanske handlar det om en medeltida rundkyrka, ett försvarstorn eller en byggnad med borgliknande funktion där dåtidens makthavare och herremän kontrollerade handel som skedde mellan kustland och inland. Platsen ligger i anslutning till Via Regia som är latin för ”kungens väg”. Det var den äldsta vägen i nord-sydlig riktning genom Halland och gick i den inre delen av landskapet.

Via Regia passerar genom områden som är rika på fornlämningar och längs dess sträckning ligger flera medeltida kyrkor. Vägens vadställen över de halländska åarna hade en stor strategisk betydelse och under medeltiden fanns borgar eller kungsgårdar placerade vid dessa. Med tanke på att havet en gång i tiden gick upp i Himleåns dalgång kan en närliggande höjd vara ett strategiskt ställe för en borg. För mer information kring utgrävningarna, kontakta Varbergs Fornminnesförening, eller se www.varbergsfornminnesforening.se.

Rosen i kyrkfönstret

Isolerad mellan fönsterglasen i ett kyrkfönster i söderläge växer en ros av arten Rosa canina. Eftersom den del av kyrkan där rosen finns byggdes på 1600-talet har en teori varit att rosen fanns redan då, men experter är skeptiska till detta eftersom stammen då borde se äldre ut. Rosen har varit en sevärdhet sedan mitten av 1930-talet eller ännu tidigare. Glasen gör att utrymmet fungerar som ett växthus och därför blommar rosen tidigt. Blomningen som vanligtvis sker under maj månad uppmärksammas under den så kallade ”Rosveckan”.