Vision

Bygdens gemensamma vision består i att utveckla och förbättra inom flera intresseområden. Även idéer och förslag från ungdomarna i Rolfstorps skola redovisas. Mål och handlingsplan för arbetet med visionen uppdateras efter hand. De arbetsområden som har prioriterats av Vi i Rolfstorp anges i fet stil.

En levande bygd med aktiva ortsbor och ett bra utbud av service

Mål och handlingsplan:

• aktivt arbeta för att servicen utnyttjas

• aktivt försöka hitta verksamheter till Handelsföreningens lokaler

• ökad programverksamhet i bibliotek, Folkets Hus, församlingshem och kyrka öka samarbetet med skolan

• värna om äldreboenden och vårdcentral

• hemsida

Bra boendealternativ till såväl unga som gamla samt öka inflyttningen till bygden

Mål och handlingsplan:

 byggnation av lägenheter och villor

• bebygg tomten väster om vårdcentralen

• våga bygga flervåningshus

• påverka Varbergs Bostad till att bygga

• inventera tänkbara områden lämpliga för byggnation

Säkrare trafiklösningar

Mål och handlingsplan:

 göra väg 153 säkrare, framförallt korsningen med Tvååkersvägen samt Skällingevägen

 cykelväg mellan Rolfstorp och Skällinge

 fartdämpning på Skällingevägen

• fortsätta med trafikmätningar

• gångbana mellan Kyrkvägen och golfbanan

• vägskylt ”Åkulla” sätts upp vid korsningen väg 153/väg 785

Barn och unga ska trivas

Mål och handlingsplan:

 förbättra lekplatserna

• utveckla någon form av fritidsgård/café

• ökat utbud av fritidsaktiviteter

• bättre bussförbindelser, helger och kvällar

• hitta lämplig användning av Klockaregården

• roliga aktiviteter ex. loppisdagar, jul- och vårmarknad, skridskobana, tennisbana

Rolfstorp med omgivning ska locka turister och besökare

Mål och handlingsplan:

 utveckla turistbroschyr kring bygden

 skapa hemsida

• utveckla Hallandsleden, ridleder och vandringsstigar

Rolfstorp ska ge ett positivt intryck

Mål och handlingsplan:

• skapa trevlig miljö runt ”stora eken”

• ordna återkommande ”städdag”

• ställa i ordning utsiktsplats vid Gässlösa

• hålla fint på Norlingsö

• ordna glasåtervinning vid Gästgivarens

• snygga till övergången vid gamla kyrkbron

• utveckla Gunnevi som samlingsplats för alla åldrar

Fler och större företag till bygden

Mål och handlingsplan:

 fler företag till bygden

 skapa nätverk mellan bygdens företagare

• inventera lämpliga lokaler som kan användas till verksamheter

• kontakta Marknad Varberg för att få goda råd

"Bygdens gemensamma vision består i att utveckla och förbättra inom flera intresseområden."