Vision

För några år sedan deltog Rolfstorp i projektet LISA (landsbygdsutveckling i Skandinavien).

 

Läs gärna den lokala utvecklingsplanen i länken till höger.

 

Några saker som nämns i utvecklingsplanen är åtgärdade. Annat återstår att göra.

Åter annat är ett ständligt arbete att upprätthålla.

 

 

I föreningen Vi i Rolfstorps stadgar står:

Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med syfte att verka för bygdens utveckling samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja hälsa och social gemenskap.

"Bygdens gemensamma vision består i att utveckla och förbättra inom flera intresseområden."