Startsida

Vi i Rolfstorp

2020:

Ingen aktivitetet pga. Corona.


I föreningen Vi i Rolfstorps stadgar står:

Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med syfte att verka för bygdens utveckling samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja hälsa och social gemenskap.


Kontaktuppgifter

Ordförande

Annette Bergman

0340-374 77

070-152 00 64

nilsson_annette@hotmail.com


Om hemsidan

Helena Svensson

0703 72 46 41

helena.svensson77@gmail.com