Om Vi i Rolfstorp


I föreningen Vi i Rolfstorps stadgar står:

Föreningen är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med syfte att verka för bygdens utveckling samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja hälsa och social gemenskap.