Serviceorten Rolfstorp - Skällinge

Service

Rolfstorps skola F-3, 7-9

Expedition: 0340-374 00

inger.cederholm@kommunen.varberg.se

Rolfstorps förskola

0340-88 000

Per Lars väg

432 97 Rolfstorp

Biblioteket

0340-374 05

bibliotek@kommunen.varberg.se

Ekekullen

Vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, hemtjänst

Dagverksamhet med anhörigcenter

Tillagningskök med lunchservice

Hår- och fotvård

Expedition: 0340-372 40

Distriktsköterska och läkarmottagning med BVC och Lab

0340-48 22 15

www.regionhalland.se/vctvaaker

ICA Nära

0340-370 41

Måndag till fredag 9-20

Lördag och söndag 9-17

http://www.ica.se/rolfstorp

Rolfstorps skola

ICA Nära